Skip to content

Välkommen till

H2North AB

Erbjuder strategiska tjänster till organisationer som vill utveckla sitt klimatarbete!

Vill ni ställa om till nollutsläpp i era transporter?

Behöver din organisation hjälp i utvecklingen av klimatarbetet? Vänd Er då till H2North!
Här finns mångårig erfarenhet från transportsektorn, båda vad gäller persontrafik som godstrafik.

Vad kan vi hjälpa er med?

Förstudier

Läges- och slutrapportering

Kompetensuthyrning, managing

Upphandlingsstöd gällande hållbarhet, inom logistik, fordon och bränsle

Senior projektstöd

Delaktiviteter, t ex kartläggning, seminarium

Projektledning

Uppföljning och utvärdering

Matchmaking projekt – finansiering

Fordonsbeställningar BEV, FCEV

Förmedling av fordon

Om företaget

Industrin och transportsektorn svarar tillsammans för två tredjedelar av de svenska utsläppen av växthusgaser. Åtgärdspotentialen till minskade utsläpp är stor i båda sektorerna, men scenarierna med dagens styrmedel visar på betydande utsläppsgap för att nå målen. För att målet om nettonollutsläpp 2045, och därefter negativa utsläpp, är även möjligheterna att avskilja, lagra och transportera koldioxid helt centrala. Att realisera potentialerna på dessa tre områden är de verkligt stora utmaningarna.

Växthusgasutsläppen från Sveriges inrikes transporter ska minska med 70 procent mellan 2010 och 2030. Samtidigt pekar prognoserna på fortsatt stora ökningar av gods- och persontransporter. För att realisera potentialerna för utsläppsminskning i linje med målet, krävs åtgärder inom de tre områdena energieffektiva och fossilfria fordon, förnybara drivmedel och transporteffektivt samhälle.

En mycket viktig väg till att nå målen är att ställa om fordonstrafiken till att använda andra bränslen, som helst helt är utsläppsfria.

H2North AB erbjuder klimatstrategiska tjänster till kommuner, företag och andra organisationer som vill bli mer aktiva på klimatområdet främst när det gäller transport och logistik.